huisstijl 01

  • huisstijl02.png

Pedagogisch beleid


Het belangrijkste is dat kinderen, groot en klein, zich bij ons thuis voelen.
Als je je fijn en veilig voelt dan kun je groeien.

Wij volgen niet een bepaalde pedagogische stroming. We halen het beste uit de verschillende theorieën. Wel worden we zeer geïnspireerd door de filosofie van Reggio Emilia omdat daarbij uitgegaan wordt van de kracht van het kind. Onze visie is dat kinderen zich het best ontwikkelen door ervaringen op te doen in zelf gekozen situaties. Wij observeren hierbij de betrokkenheid en het welbevinden van het kind om aan te sluiten bij zijn/haar behoefte en belangstelling.


We zorgen voor een uitdagende en interessante omgeving!

 

Pedagogische beleidsplan

We begeleiden en ondersteunen het groeiproces bij kinderen van 0 tot 13 jaar. Ook kinderen die speciale aandacht nodig hebben kunnen, in goed overleg, bij ons terecht. Ons Pedagogische beleidsplan wordt regelmatig bekeken en besproken en eventueel aangevuld of veranderd. De laatste versie vind je steeds hier. U kunt het volledige beleidsplan hieronder downloaden.

 

button5

 

Beleidsplan gezondheid en veiligheid

Ons Beleidsplan gezondheid en veiligheid wordt regelmatig bekeken en besproken en eventueel aangevuld of veranderd. De laatste versie vind je steeds hier. U kunt het volledige beleidsplan gezondheid en veiligheid hieronder downloaden.

 

button5