huisstijl 01

  • huisstijl02.png

Algemene voorwaarden


Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Pit Groeihuis aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Pit Groeihuis zorgt ervoor dat de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven. Desondanks is de informatie op deze website altijd voorbehouden. Aan de inhoud van de website van Kindergarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, muziek of informatie in andere vorm, komen toe aan Pit Groeihuis. De informatie op deze website, zoals teksten, afbeeldingen, muziek of software, mag niet worden gewijzigd maar wel gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd, graag met vermelding van de bron, Pit Groeihuis.

Veiligheid
De site van Pit Groeihuis wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen naar omgevingen buiten pitgroeihuis.nl) in deze site brengen u naar sites van derden, waarbij Pit Groeihuis niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.