huisstijl 01

  • huisstijl02.png

Klachten


Intern Klachtreglement Pit Groeihuis

Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan iets mis gaan. De kinderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk soms in klachten.

 
Dan is het goed te weten dat Pit Groeihuis is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het intern klachten reglement van Pit Groeihuis vindt u hier.

 

button5