huisstijl 01

  • huisstijl02.png

Inschrijven/ procedure


Voorwaarden bij plaatsing

Omdat het beter is voor het kind plaatsen wij peuters minimaal 2 dagdelen per week (voor meer informatie zie pedagogisch beleid) Wij hebben vaste ochtend uren van 8.30 uur tot 12.00 uur. Daarin hebben we peuterprogramma/peuterspeelzaal. Buiten deze tijd kun je uren extra inkopen, vast of flexibel. We ronden af in hele uren. Behalve "voorschoolse" tijden, die kun je per 15 minuten afnemen.


De minimale afname voor BSO is 2 uur per middag, waarbij we rekenen vanaf een kwartier voordat de school uit is (haaltijd). Een flexibel BSO-contract is minimaal 10 uur per maand.(voor- en/of naschool)


Een flexibel contract betekent dat je minimaal 2 weken van te voren de uren doorgeeft die je nodig hebt. Wij kijken dan in de planning wat er mogelijk is. De doorgegeven en door ons goedgekeurde uren staan op dat moment vast. Een flexibel contract betekent dus niet dat je uren terug krijgt zodra je je kind eerder komt halen of vlak van te voren aangeeft dat je kind om welke reden dan ook, niet komt. De flexibele uren worden per kwartaal bekeken. Teveel uren vervallen, te weinig ingekochte uren worden per kwartaal extra in rekening gebracht. Met een vast contract kun je ook ruilen indien dat mogelijk is en extra uren inkopen tegen het flexibele tarief.

Contracten worden voor iedereen persoonlijk afgestemd.
Voor meer informatie: neem contact met ons op.


Na het invullen van het digitale inschrijfformulier nemen wij contact met je op. Bij de mogelijkheden tot plaatsing wordt met het volgende rekening gehouden:

  1. de datum van aanmelding
  2. de gewenste dagen
  3. een kind met een vve indicatie heeft voorrang
  4. een tweede of volgend kind uit een gezin heeft voorrang
  5. de leeftijd van het kind.

button4

 

 

 

Inschrijven kan via het formulier op KDVnet.